चारिटा मैथिली हाइकु – २५ (चंदन गाछ)

20201024_BinitThakur-Haiku


९७.
चंदन गाछ
चुनमुन चिड़ैया
ससरे साँप ।

९८.
धनुषा धाम
बहैत बाल गंगा
पवित्र भूमि ।

९९.
मानिक दह
शुरमा शलहेश
जीवन्त तीर्थ ।

१००.
देखि महिस
नमरैत छै जोँक
भीजल घाँस ।

विनीत ठाकुर
मिथिला बिहारी नगरपालिका
मिथिलेश्वर मौवाही – ३
धनुषा, प्रदेश नं. – २

मिथिलाक्षर (तिरहुता) आ देवनागरी दुनु लिपिमे प्रकाशित कृति ‘वसुन्धरा’ हाइकु संग्रह सँ साभार :

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *