नया देशभित्र मेरो गाम खोज्नु छ


नया देशभित्र मेरो गाम खोज्नु छ
भारि तारी बिसाउने ठाम खोज्नु छ !

जन्म जन्म बराजुको दास भइयो
आफ्नै माटो भित्र अब काम खोज्नु छ !

फेरि रातो किताबमा के के लेखियो?
छ कि छैन गरिबको नाम खोज्नु छ !

त्रासदीमा पीडाहरु धेरै सहियो
अब निलो आकासको घाम खोज्नु छ !

भोको पेट पटुकिले कस्दै हिडियो
पसी अब मझेरीमा माम खोज्नु छ !

शरण आँसु
पोखरा

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *