तिम्रो यौवनताले बोलाएको मातैमातको रात प्रिया
मातैमातमा सलबल गर्दा मजा पाउँछ हात प्रिया

पञ्जामा पञ्जा मिलन मस्त अधरमा मस्त छ अधर
सारा तन अनमन गर्छ फनफन गर्छ मात प्रिया

अहा! अतिमा अति सुन्दरी छौ मस्तमा मस्त छ यौवन
बर्षेको छ रमझम रमझम प्रेमरूपी बर्षात प्रिया

सुन्दरताका भरी भरी लुकेका छन् ती मधुप्यालाहरू
अहा! मधुप्याला प्रदानगर्दा हुँदा रैछन् ठूलो घात प्रिया

जहर दान गर्छु पान कुनै छैन वाधा अड्चन हेर
मानव जीवन अमूल्य छ खोज्नहुन्न जात भात प्रिया

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *